BFC Logo 150  Handbalvereniging BFC, Wolfeynde 10a, 6191 EB BEEK(L)

Een nieuw seizoen voor DS1

Voor het eerst uitkomend in de 2de divisie beginnen onze dames zeer voortvarend, er wordt goed gespeeld, de krachttraining werpt zijn vruchten af en ze draaien mee in de top van de 2de divisie.
Helaas laten ze tegen sommige tegenstanders de punten liggen, wedstrijden die ze eigenlijk hadden moeten winnen worden verloren of eindigen in gelijkspel.
In deze divisie blijkt maar weer dat als je een fout maakt dit onmiddellijk afgestraft wordt.

Onze dames mogen echter trots op zichzelf zijn, voor het eerst uitkomend in de 2de divisie hebben ze het niet slecht gedaan.
Dit alles was echter niet mogelijk geweest zonder ons bestuur, onze sponsoren, onze trouwe supporters, onze tijdwaarnemers, onze speakers, onze vrijwilligers en iedereen die ons een warm hart toedraagt.

Onze dames, trainster en begeleiding willen dan ook iedereen bedanken voor dit geweldige seizoen, een seizoen waar we met trots op mogen terugkijken .

Hopelijk tot volgend seizoen,

Jalissa, Saskia, Chantal, Anne, Kirsten, Jaimy, Balou, Maud, Esther, Manon, Lissy, Tara, Anique, Lieve, Linda, Susanne, Sirik, Rene, Yvonne en Anita

19 maart 2015 BFC – White Demons

Doel bereikt ??

Aan het begin van dit seizoen stelden de HS1 zich maar liefst 2 doelen. Allereerst de promotie naar de eerste divisie en dan het
liefst als kampioen.

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van de handbalvereniging “Beekse Fusie Club” uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op:

Donderdag 21 april 2016 om 19.30 uur
In ‘T Auwt Patronaat, Burgemeester Janssenstraat 45, 6191 JB Beek


Agenda

1. Opening door voorzitter.

2. Evaluatie en stemming toekomst prestatiesport.
- Het document behorende bij het onderwerp "toekomst prestatiesport" ligt een half uur voor aanvang vergadering ter inzage

4. Vacatures bestuur, er zijn 3 vacatures binnen het bestuur op dit moment hebben zich 2 nieuwe kandidaten verkiesbaar gesteld, namelijk
- Mattie Kaelen
- Rob Damoiseaux.

Daarnaast zijn er meerdere commissiefuncties die nog niet bezet zijn ook hier zoeken we nog kandidaten voor.

5. Aftredende 2 bestuursleden, Frank Greven en Ronald Snippe, zij zijn beide niet herkiesbaar.

6. Rondvraag

7. Sluiting


Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

hs1 promotie

Met een ruime overwinning op White Demons hebben de heren senioren minimaal de 2e plaats veilig gesteld en daarmee promotie naar de 1e divisie.

Zelfs is er nog kans op het kampioenschap maar hiervoor moet de koploper in de komende 2 wedstrijden minimaal een punt verspelen. Zo blijft deze competie tot aan de laatste thuiswedstrijd spannend. Maandag21-03-2016 zal er ruim aandacht aan deze promotie worden besteed in De Limburger en Limburgs Dagblad.

Heren, proficiat!