Handbalvereniging BFC

Commissies

Technische commissie

De technische commissie zorgt ervoor dat er een handbalvisie ontwikkeld wordt en dat deze vertaalt naar onze trainers, begeleiders en leden. Binnen deze commissie wordt continu nagedacht hoe het handballen in onze vereniging verbeterd kan worden op zowel het gebied van breedtesport als topsport.

Wedstrijdsecretariaat
Esther van Mulken
06-38 63 33 08

Het wedstrijdsecretariaat wordt al sinds jaar en dag geregeld door Esther van Mulken. Zij is de primaire contactpersoon indien er wedstrijden verplaatst moeten worden of er andere bijzonderheden zijn rondom competitiewedstrijden.

Toernooicommissie

Het BFC toernooi is traditioneel de afsluiting van het handbalseizoen en vindt plaats bij sportcomplex de Haamen in het 2e weekend van juni. Kenmerkend voor het BFC toernooi is sportiviteit en gezelligheid, in een goede en veilige omgeving. Verdeeld over drie dagen zijn zo’n 2.000 handballers op de velden te vinden. Het toernooi wordt geopend met de kampioensavond op donderdag. Vrijdagavond is er het traditionele familietoernooi, zaterdag is de jeugd aan de bal en is ’s avonds een feestavond in de tent met een live band. Op zondag spelen de A-jeugd en de senioren hun toernooi.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdleden om de binding met het team en de vereniging te verstevigen. De activiteiten zijn niet per se van sportieve aard. Enkele voorbeelden: huldigen kampioenen, kamp, pietentraining met sinterklaas, BFC kamp en een attentie voor communicanten.

Activiteitencommissie

De Activiteiten Commissie is in het leven geroepen om zoveel mogelijk geld voor de vereniging bij elkaar te sprokkelen. Acties die o.a. georganiseerd worden, zijn de deelname aan de Grote Club Actie, ophalen oud papier 1e zaterdag van de maand, sponsorloop, donateursactie en eigen activiteiten. Streven is om voor iedere actie een eigen werkgroep te vormen.

Sponsorcommissie
Richard Janssen
sponsoring@hvbfc.nl

De sponsorcommissie heeft tot doel het genereren van financiële middelen die bestemd zijn voor de gehele vereniging, voor breedtesport en topsport. Dit kan door middel van sponsorcontracten met bedrijven uit de regio, maar ook met acties die met en door de leden gerealiseerd worden. De sponsorcommissie is tevens verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met bestaande sponsoren en het ontwikkelen van plannen voor de werving van nieuwe sponsoren. Tenslotte hoort de coördinatie van alle sponsorgerelateerde zaken tot de verantwoordelijkheid van deze commissie

Communicatiecommissie

De Communicatie comissie zorgt voor de externe- en interne communicatie van handbalvereniging BFC. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de website, posters en flyers voor wedstrijden van D1 en HS1, inzet van Twitter en Facebook, maar ook interne communicatie over acties en evenementen.

Commissie Veilig Sport Klimaat (VSK)

Met de komst van de vertrouwenscontactpersoon is er ook een commissie geformeerd die zich bezighoudt met thema’s rondom veilig sport klimaat.

De taak van de commissie is om het beleid rondom VSK binnen de vereniging te implementeren, waardoor het klimaat binnen BFC voor iedereen prettig is en blijft. Door middel van het gebruik van communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten wordt het onderwerp binnen de vereniging onder de aandacht gebracht. Ideeën voor activiteiten rondom VSK zijn van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar: renebeaumont@gmail.com.

Ledenadministratie
Jacqueline Heinemans-Vrijman
046-4371845
ledenadministratie@hvbfc.nl

Scheidsrechter Kontact Persoon (SKP)
spelregels@hvbfc.nl

Vereniging scheidsrechters coördinator
Marjan Janssen
046-4374199
janssen.marjan13@gmail.com

Reserveringen sporthal De Haamen
Domenique van Mulken
06-34 93 78 17
domeniqueesther@ziggo.nl

NHV communicatie
Domenique van Mulken
06-34 93 78 17
domeniqueesther@ziggo.nl