Handbalvereniging BFC

Commissies

Technische commissie

Ine Leunissen | Eric Eussen 

De technische commissie zorgt ervoor dat alle sporttechnische mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn waardoor de leden in staat zijn om op plezierige en competitieve wijze handbal te spelen. Hierbij heeft de TC als uitgangspositie dat spelers/speelsters verschillende prestatieniveaus en behoeften hebben. De TC richt zich op het behouden van “speelplezier” voor alle leden van de vereniging. Hiernaast is de TC verantwoordelijk voor de uitwerking van het sporttechnische in een beleidsplan. Dit plan wordt jaarlijks herijkt op basis van onder meer de prestatieniveaus van de teams, ontwikkelingen in het ledenaantal en de algemene verenigingsdoelstellingen. Ook is de TC verantwoordelijk voor de teamindeling. Uitgangspunt is dat spelers/speelsters ingedeeld worden in een team waar plezier, talent en ambitie het best tot hun recht komen. Het streven is dat elke speler/speelster de mogelijkheid geboden krijgt om minimaal tweemaal per week te kunnen trainen. Tevens worden alle trainers van BFC begeleid. Zij krijgen trainers clinics aangeboden, hebben overleg in een trainersbijeenkomst, en worden actief benaderd om een trainersopleiding te gaan volgen.

Wedstrijdsecretariaat

Esther van Mulken
06-38 63 33 08
wedstrijdsecretariaat@hvbfc.nl

Het wedstrijdsecretariaat wordt al sinds jaar en dag geregeld door Esther van Mulken. Zij is de primaire contactpersoon indien er wedstrijden verplaatst moeten worden of er andere bijzonderheden zijn rondom competitiewedstrijden.

Toernooicommissie

Monique Kerbuch | Kristen van der Boom | Mirre Cremers | Riny Coumans | Jens Janssen | Rik Welzen

Het BFC toernooi is traditioneel de afsluiting van het handbalseizoen en vindt plaats bij sportlandgoed de Haamen in het 2e weekend van juni. Kenmerkend voor het BFC toernooi is sportiviteit en gezelligheid, in een goede en veilige omgeving. Verdeeld over drie dagen zijn zo’n 2.000 handballers op de velden te vinden. Het toernooi wordt geopend met de kampioensavond op donderdag. Vrijdagavond is er het traditionele familietoernooi, zaterdag is de jeugd aan de bal en is ’s avonds een feestavond in de tent met een live band of dj.

Jeugdcommissie

Riny Coumans | Chantal Bertrand

De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdleden om de binding met het team en de vereniging te verstevigen. De activiteiten zijn niet per se van sportieve aard. Enkele voorbeelden: huldigen kampioenen, kamp, pietentraining met sinterklaas, BFC kamp en een attentie voor communicanten.

Pret-en-Petcommissie

Esther van Mulken
06-38 63 33 08

Marjon Welzen
06-10 78 32 22

Bij bijvoorbeeld ernstig blessureleed, geboortes of huwelijken zorgen de Pret-en-Petcommissie voor een kaartje of attentie voor het desbetreffende lid. We zijn al vaak in actie gekomen, maar weten natuurlijk niet alles. Dus: ken jij iemand in jouw team die in aanmerking komt, laat het ons weten. Wij ondernemen dan actie in overleg met het bestuur.

Commissie Veilig Sport Klimaat (VSK)

René Beaumont
renebeaumont@gmail.com

Met de komst van de vertrouwenscontactpersoon is er ook een commissie geformeerd die zich bezighoudt met thema’s rondom veilig sport klimaat.

De taak van de commissie is om het beleid rondom VSK binnen de vereniging te implementeren, waardoor het klimaat binnen BFC voor iedereen prettig is en blijft. Door middel van het gebruik van communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten wordt het onderwerp binnen de vereniging onder de aandacht gebracht. Ideeën voor activiteiten rondom VSK zijn van harte welkom.

Sponsorcommissie

Dominique van Mulken | Richard Janssen

De sponsorcommissie binnen BFC zorgt voor het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties. Wil je sponsor worden? Klik op de link om meer te weten te komen.

Actiecomité

Dominique van Mulken | Kirsten van der Boom

Binnen de actiecomité werken ze onder het motto “BFC in Actie” waar we diverse activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten of sponsoracties, zoals de wijnactie die tijdens de kerstdagen, een bierpongtoernooi voor de oudere leden of de familiedag (#VeerZinBFC-Familie dag) om het nieuwe handbalseizoen te openen. Kortom, activiteiten die het verenigingsleven stimuleren en versterken.

Ledenadministratie

Jacqueline Heinemans-Vrijman
046-4371845
ledenadministratie@hvbfc.nl

Vereniging scheidsrechters coördinator

Marjan Janssen
046-4374199
janssen.marjan13@gmail.com

Reserveringen sporthal De Haamen

Domenique van Mulken
06-34 93 78 17
domeniqueesther@ziggo.nl

Vertrouwens Contact Persoon

Janine Rietbroek
remjrietbroek@gmail.com

Social Media beheer

Daan Janssen
06-23 68 11 36
daan.janssn@gmail.com