Handbalvereniging BFC

Veilig sportklimaat en vertrouwenscontact persoon

Handbalvereniging BFC heeft het convenant “Samen naar een veiliger sportklimaat” getekend. Daar is een hele simpele reden voor. Sporten moet voor sporters, scheidsrechters, coaches, begeleiders, trainers, ouders, fans, vrijwilligers en kinderen veilig en vertrouwd zijn. Wij zijn met elkaar BFC, een gastvrije, gezellige en sportieve vereniging. We willen geen excessen. We willen geen gedoe.

Samen naar een veiliger sportklimaat betekent binnen BFC:

 • We hebben omgangsregels en een gedragsreglement. Deze gelden voor spelers, voor ouders, voor trainers/coaches en voor vrijwilligers.
 • We zorgen voor een positieve vorm van support vanaf de tribunes. Indien er vanuit het publiek onsportieve of kwetsende opmerkingen worden geuit, dan spreken we deze persoon hierop aan.
 • We hebben een vertrouwenscontactpersoon. Deze rol is in een apart protocol / reglement vastgelegd.
 • Alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan de vereniging, doorlopen een intensief kennismakingstraject:
  • Er is een kennismakingsgesprek.
  • Referenties worden gecheckt: we contacteren eerdere clubs waar de vrijwilliger vandaan komt en het registratiesysteem Seksuele Intimidatie van de sportbond.
  • De vrijwilliger moet een VOG overleggen en dit wordt elke 3 jaar herhaald.
  • De vrijwilliger wordt lid van de bond. Daarmee valt vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond.
  • De vrijwilliger moet zich conformeren aan bovenstaande gedragsregels.
  • De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij ook aandacht wordt besteed aan het thema ‘veilig sportklimaat’.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat ‘Samen een veiliger sportklimaat’ realiteit is en blijft!

De VertrouwensContact Persoon (VCP)

BFC is een vereniging waarin veilig sportief bezig zijn in alle facetten wordt ondersteund. BFC wil een vereniging zijn waarin eenieder in deze samenleving zich thuis voelt en met plezier kan sporten. Gedrag en / of uitspraken die als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, toeschouwers die o.a. te maken krijgen met ongewenst (seksueel) gedrag of uitlatingen en hier met iemand over willen spreken, kunnen zich richten tot de VertrouwensContact Persoon (VCP).

De VCP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag (zoals pesten, bedreigen, discriminatie) en/of (seksuele) intimidatie. Maar de VCP is er ook voor andere klachten of problemen met bijvoorbeeld doping, matchfixing of problemen rondom seksuele geaardheid en genderproblematiek. De VCP kan daarin een luisterend oor bieden. Een gesprek met de VCP gebeurt in alle vertrouwelijkheid. Samen wordt gekeken naar een oplossing. De VCP biedt steun, advies en informatie. Indien nodig kan de VCP de melder doorverwijzen naar iemand anders binnen de vereniging of andere hulpverlenende instanties.

De VCP bespreekt elk incident geanonimiseerd met een afgevaardigde uit het bestuur. Dit omdat het bestuur de verantwoording heeft over het veilige sportklimaat binnen de vereniging. Aan de vertrouwelijkheid van het gesprek zijn wel grenzen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid in het geding is, of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (zoals in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd), kan het bestuur besluiten tot vervolgstappen.

De VCP valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur, maar maakt zelf geen deel uit van het bestuur. De VCP van onze vereniging heeft een cursus gevolgd bij de NOC*NSF. Voor onze vereniging is de VCP Janine Rietbroek.

U kunt een afspraak maken met de VCP door een e-mail te sturen.

Janine Rietbroek
remjrietbroek@gmail.com

Wanneer een melding niet kan wachten of de melder voelt zich niet veilig genoeg om het incident bij de VCP te melden kan gebruik worden gemaakt van het vertrouwenspunt sport. Deze gesprekken zijn anoniem en de vertrouwelijk kan goed geborgd worden door de NOC*NSF.

Contactgegevens van het vertrouwenspunt sport:
0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag tm vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Verder zie ook:

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit